AISummarizer Developer Tools

Mes Licences

Connectez-vous pour télécharger le logiciel ou procéder à une mise à jour de la licence.

Försök Eller Köp en ny licens

Produkt Beskrivning Pröva gratis Inköp
AISummarizer - API eller Web Service AISummarizer verktyg för utvecklare. prova Inköp

Ett effektivt redskap för snabb integrering av nyheter på er hemsida.

Download the trial version

"Genom ett enkelt inklistrande av källkoden på er hemsida blir AISummarizer s API-version en tidsbesparing för animeringen av ert online-innehåll.

AISummarizer med sin enkla och anpassade användning gör att ni på några sekunder:
- Omedelbart kan summera poster eller dokument som är inbyggda på er hemsida och underlätta åtkomsten till ert innehåll för besökare.
- Kan hämta kvalitetssummeringar anpassade efter ert behov, på 20 olika språk
- Automatiskt kan översätta en summering till ett annat språk, via en integrerad webbprogramsmodul.

För att få en korrekt syntes av det ursprungliga innehållets betydelse baseras AISummarizer på specifika domäner över mer än 178 företagsområden. (Finanser, Telecom , Jordbruk, Medicin, Utbildning ... )

Ett exempel?
På er hemsida refererar ni artiklar som rör sport från de viktigaste nationella dagstidningarna, men er allmänna nyhetssida tillåter inte att ni visar hela innehållet?
AISummarizer s API-version summerar artikeln, till önskad storlek, direkt från källan enligt sport-specifika vokabulär.

Testa gratis online
Ladda ned versionen
Köp och ladda ned JAVA API Edition
Få uppdateringar

"